Image
plenfrde

Uwarunkowania prawne

Image
INNE PRZEPISY

INNE PRZEPISY

Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące etykietowania opon

Wszyscy producenci opon od 2012 roku, muszą zamieszczać na swoich produktach etykiety z informacjami, które bardzo wpłyną na nową jakość komfortu i bezpieczeństwa.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1222/2009 dotyczące etykietowania opon weszło w życie 1 listopada 2012r. Dotyczy opon osobowych i dostawczych wyprodukowanych po lipcu 2012r. W przypadku opon ciężarowych umieszczanie etykiet nie jest obowiązkowe, ale nie zwalnia to producentów z obowiązku udostępniania informacji o  osiągach opon w przejrzysty sposób.

Etykiety zawierają trzy istotne informacje:

 1. Klasę energetyczną opon ustaloną na podstawie oporów toczenia, które wiążą się z zużyciem paliwa.
 2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.
 3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.
1. Klasa energetyczna opon ustalona na podstawie oporów toczenia.

1. Klasa energetyczna opon ustalona na podstawie oporów toczenia.

Opony będą klasyfikowane na podstawie sześciu klas od A do F z zakończeniem na klasie G. Najlepsza efektywność będzie  oznaczona jako klasa A, przy której wystąpi kolor zielony. Najniższa to G wyróżniona kolorem czerwonym. Takie same parametry  oznaczeń wystąpią przy przyczepności na mokrej nawierzchni.

2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.

2. Przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przyczepność danego bieżnika opony będzie również oznaczana klasą od A do G. Klasa zostanie dopasowana na podstawie specjalnych testów. Polegają one na mierzeniu skuteczności awaryjnego hamowania na mokrej nawierzchni przy odpowiedniej prędkości, przy zachowaniu odpowiedniej głębokości warstwy wody, danej temperatury podłoża i specjalnych warunków dotyczących toru do testów.

3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

3. Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.

Poziom hałasu podawany jest w decybelach. Nie występuje w tym przypadku podział na klasy, a jedynie hale dźwiękowe wyznaczają poziom emitowanego dzwięku. Poziom głośności dotyczy zewnętrznego hałasu toczenia się opony, a nie tego który jest odczuwalny przez kierowcę wewnątrz samochodu.

KODEKS DROGOWY

§11.4

Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.

§11.5

Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenia pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, jeżeli koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu, na warunkach określonych przez wytwórnie pojazdu.

§11.6

Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust.5:

 1. w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi,
 2. w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi,
  a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
  b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem,
 3. w opony, w których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zapatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm
 4. w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających osnowę,
 5. w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi
Image
Image
Image
plenfrde
Image